Triovita’nın Virüslere Etkisi Çalışması Laboratuvar Sonuçları

Staphylococcus aureus : Triovita 5 dakikada etkin   Yanık, çıban, sivilce, zatürre, menenjit gibi patolojik durumlara neden olan, sarı pigmentli bir organizmadır.Insanlarda menenjit, septisemi ve iltihaplı yaralara neden olmakta, ayrıca eklem romatizmalarına da katılmaktadır. s. aureus suşlarının çoğu doku toksinlerinin dışında yüksek toksisiteli ve barsaklarda etkili olan enterotoksinleri oluşturarak intoksikasyonlara da neden olur. gıdalarda, gıda…

Toplantı odaları, restoranlar.. gibi kapalı mekanlarda kullanım

TrioVita ortam havasını tazeler… Ortam havasını dezenfekte eder, küf ve  mantarların üremesini engeller. Hava tazeleme ile daha etkili, dikkatli toplantılar yapılır. Seminerler, konferanslar çok daha verimli olur.   Bakterileri yok ederek, salgın hastalıkların başlamasını ve yayılmasını engeller. Havalandırmadan gelen bakterileri yok eder. Konsantrasyonu artırır.

Otellerde kullanım : Otel odaları,mutfaklar, lobiler, arka ofisler, çöp odaları

Otellerde Triovita kullanımı ile otel odalarında dezenfektasyon, lobilerde dezenfektasyon ve kokuların yok edilmesi, sigara dumanının giderilmesi gibi sevimsiz pek çok sorunun üzerinden gelinebilir. Bakteri ve mikropların yanı sıra, küf ve mantarların yok  edilmesi, Tuvalet, küf gibi kötü kokuların yok edilmesi Sigara dumanı ve kokusunun giderilmesi Ortam havasını dezenfekte edilmesi, Küf ve mantarların üremesinin engellenmesi, Salgın…

Evler, ofisler, okullar, kafeler gibi kapalı mekanlarda kullanım

Zamanımızın % 90 ını geçirdiğimiz evler, ofisler, okullar, kafeler gibi kapalı mekanlardaki yaşam kalitesini sigara dumansız, mikropsuz, kokusuz, temiz hava ile artırabiliriz. Akıllı bina sendromu denilen kapalı mekan başağrıları, salgın hastalıkları ile kolayca mücadele edebiliriz. Ortamın mikrop ve bakterilerden arındırılması, hava dezenfektasyonu Tuvalet kokularının giderilmesi, küf ve mantarların önlenmesi, Balık, kızartma gibi yemek  kokularının önlenmesi, Hava…

Herkül Tipi – Hızlı Dezenfektasyon ve Büyük Mekanlar için

Çeşitli bilimsel araştırmalar ve deneysel çalışmalar sonucunda Ozonun ortamdaki mikroorganizma, virüs, bakteri, mikrop, küf, mantar ve her türlü kokuyu yok ettiği ispatlanmıştır.  Ozon çok kuvvetli bir oksitleyicidir ve güvenlidir çünkü tamamen basit oksijen atomlarından meydana gelmektedir ve kısa bir süre sonra tekrar oksijene (O2) dönmektedir. Kısa sürede oksijene dönmesi ozonun en güzel özelliklerinden birisidir. Çok…

Aqua Tipi Triovita – Suda arındırma

Bakterilerin yanı sıra, tarımdan temizliğe kadar, yaşamın her adımında kullanılan kimyasalların, ve çevre kirliliği sonucu oluşan zararlı maddelerin yeraltı sularına sızarak içme sularına karışmasının da hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Mikrosay, bu soruna bir çözüm olarak sudaki bakterileri öldürüp, kokuları gideren, tarım ilaçlarını  ve PAH.ları %80 lere varan oranda yok eden Triovita Aqua Serisi Su Temizleme…