Triovita’nın Virüslere Etkisi Çalışması Laboratuvar Sonuçları

Staphylococcus aureus : Triovita 5 dakikada etkin

 

Yanık, çıban, sivilce, zatürre, menenjit gibi patolojik durumlara neden olan, sarı pigmentli bir organizmadır.Insanlarda menenjit, septisemi ve iltihaplı yaralara neden olmakta, ayrıca eklem romatizmalarına da katılmaktadır. s. aureus suşlarının çoğu doku toksinlerinin dışında yüksek toksisiteli ve barsaklarda etkili olan enterotoksinleri oluşturarak intoksikasyonlara da neden olur. gıdalarda, gıda işletmelerinde, kurumlara ait büyük mutfaklarda bu bakteriye rastlanması hijyen eksikliğinin göstergesi olarak kabul edilir.

 

BAKTERİLER

Su Numunesi

Staphyloccoccus aureus

10,15

2,28

Etkin

SM 9213:B

 

Ozonlama süresi 5 dakika

 

 

 

 

Pseudomonas aeruginosa, Triovita 5 dakikada etkin

 

Gram negatif*, hareketli, aerob basil cinsi. suda eriyen pigment salgılarlar. toprakta, sularda, bitkilerde bulunurlar. insanların bağırsak ve deri florasında az miktarda bulunurlar. hastanenin nemli ortamlarında bulunur. hastane infeksiyonlarının başlıca sebebidir. çocuklarda, bağışıklık sistemi yetersiz hastalarda idrar yolu infeksiyonları, yara ve yanık infeksiyonları, apse veya öldürücü sepsis etkenidir.Disenfekte solüsyonlarda çözünmesi, hastane salgınlarında önem taşır. sabunda çamaşır suyunda falan üreyebilir. yüzme havuzlarından bulaşabilir. antibiyotikle karşılaştıklarında, porinlerini kapamaları nedeniyle antibiyotiğe oldukça dayanıklıdır.

Su Numunesi

Pseudomonas aeruginosa

10,64

4,52

Etkin

ISO 16266 (2006)

Ozonlama süresi 5 dakika

 

 

Enterekok ..   Triovita 5 dakikada etkin..

 

En meşhur türleri enterococcus faecalis ve enterococcus faecium’dur. dayanıklı mikroorganizmalar olduklarından hastanelerde bile ikame edebilirler.

Enterokoklar tekli, ikili veya kisa zincirler olusturan gram pozitif koklardir. Bu mikroorganizmalar insan ve hayvanlarda normal barsak florasinin önemli bir kismini olustururlar. Enterokoklar hastane içi ve hastane disi infeksiyonlara sebep olabilirler. Bu bakteriler kalp kapakçiklarina ve böbrek epitel hücrelerine tutunma yetenegine sahiptirler. Enterokoklarin üriner sistem infeksiyonlarina, bakteriyemiye, endokardite, intraabdominal infeksiyonlara, yumusak doku infeksiyonlarina ve neonatal sepsise neden olduklari gösterilmistir. Bu mikroorganizmalar çok sayida antimikrobiyal ajana (özellikle, sefalosporinler, klindamisin, kotrimoksazol) intrensek olarak dirençli oldugu gibi; plasmid ve transpozonlar yoluyla yeni direnç mekanizmalari gelistirebilecek yetenege sahiptirler

 

 

   

Önce

Sonra

Standart

   

Su Numunesi

Enterekok

10,71

3,65

Etkin

SM 9230:C

Ozonlama süresi 5 dakika

 

 

 

Lejyonella   :   Triovita 5 dakikada etkin

 

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila’nın neden olduğu, sık görülmeyen ancak belirli risk grupları için tehlikeli, ağırlıklı olarak pnömoni ile seyreden bir hastalıktır.

 

BAKTERİLER

Su Numunesi

 

Legionella spp.

10,15

2,28

Etkin

SM 9213:B

 

Ozonlama süresi 5 dakika