Herkül Tipi – Hızlı Dezenfektasyon ve Büyük Mekanlar için

Çeşitli bilimsel araştırmalar ve deneysel çalışmalar sonucunda Ozonun ortamdaki mikroorganizma, virüs, bakteri, mikrop, küf, mantar ve her türlü kokuyu yok ettiği ispatlanmıştır.  Ozon çok kuvvetli bir oksitleyicidir ve güvenlidir çünkü tamamen basit oksijen atomlarından meydana gelmektedir ve kısa bir süre sonra tekrar oksijene (O2) dönmektedir.

Herkül Tipi Triovita, oteller, büyük salonlar, toplantı salonları, büyük ofisler için kısa sürede şoklama ile hava temizliği yaparak hava kalitesini artırır.

Kısa sürede oksijene dönmesi ozonun en güzel özelliklerinden birisidir. Çok kuvvetli bir oksitleyici olarak molekülleri parçalayarak yok etmesine karşılık en fazla 30 dakika sonra tekrar oksijene dönmeye başlayarak geride hiçbir kalıntı bırakmamaktadır. Bu harika özelliğinden dolayı ozon, yaşamdaki en güvenli ve en kuvvetli bakteri öldürücü ve koku giderici olarak tanımlanabilir.

Triovita Herkül Serisi Hava Temizleme Sistemleri Ozonu yani -Oksijenin 3 atomlu formunu- üretir. Sistem içinden geçen havayı ayrıştırır. Ayrıştırılan oksijenin yapısının değişmesi ile üç atomlu Ozon meydana gelir. Bu 3 atomlu molekül çok hareketli ve çok kuvvetli bir oksitleyicidir.

Cihaz içinde oluşan ozon, fan vasıtasıyla fan dışına çıkarılır. Dışarı çıkan ozon, güçlü ve etkili oksitleyici özelliği ile ortamdaki havanın koku, virüs  ve mikroplardan arınarak dezenfekte edilmesini sağlar ve ortamın sıcaklığına bağlı olarak en fazla 30 dakika içinde havada tekrar oksijene dönmeye başlar.

TRİOVİTA HERKÜL SERİSİNİN FAYDALARI

 

Triovita Herkül Serisi ortamdaki havayı bakteri ve virüsleri öldürerek, yemek, sigara, evcil ev hayvanı, ev eşyaları, küf ve birçokları gibi kokuları yok etmek üzere yüksek oranda ozon üreterek dezenfekte eder. Ozon, dezenfekte ederek ve temizleyerek oluşturduğu kapalı ortam havasının daha sağlıklı olmasını sağlar.

Yüksek ozon ile şoklama yapılması, virüs ve bakterilerin  çok kısa süre içinde yok edilmesinde en etkili çözümdür. Kapalı ortamda şoklama yapılarak istenmeyen sigara, yemek, küf gibi inatçı kokuların, virüs ve bakterilerin kısa sürede yok edilmesi istendiğinde, Triovita’nın kimsenin olmadığı bir zamanda kullanılması tavsiye edilmektedir.

Yüksek ozon ile şoklama kapalı ortamda insan ve hayvanın bulunmadığı bir zamanda yapılmalıdır. Yüksek ozon, mikrop öldürme ve koku giderme işlemlerini kısa sürede sağlamak için kullanılmaktadır. Triovita kullanımında sistemi odada yüksek bir yere konumlandırmalı, zamanlaması ayarlanmalı ve ortam terkedilmelidir.

Ozon organik ve inorganik molekül ve atomları okside eder ve 30 ile 90 dakika içinde bir oksijenini kaybederek tekrar 2 atomlu oksijene döner. Bu özelliğinden ötürü geride insan sağlığına zararlı herhangi bir kalıntı bırakmaz.

Ozonun Ana Özellikleri: 

  • Çevre dostudur, geride herhangi bir kalıntı bırakmaz, kimyasal içermez.
  • Ozon, doğadaki en güçlü ve en etkili dezenfektandır ve ortamdaki virüsleri, bakterileri, istenmeyen kokuları, mikrop ve miroorganizmaları yok eder.
  • Ozon bakteri, virüs, koku, küf,mantar gibi gözle görülemeyen moleküllerin parçalanarak yok olmasına neden olur.